» Reklamační řád
Reklamační řád

 

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s platnými předpisy citované z občanského
zákoníku. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců  pokud není u výrobku
uvedeno jinak. Reklamované zboží musí být vždy čisté z hygienických důvodu a nepoužité!!!.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek firmy Zdeněk Hloušek.
Pro zahájení reklamačního řízení je nutno mít vyplněn reklamační protokol 

- Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatní pouze u dodavatele u kterého byla věc zakoupena.

- Reklamaci může uplatnit pouze zákazník jmenovaný v záručním listě,objednávce či osoba jím přímo zmocněna
pro danou reklamaci či záruční opravu.


Nestanoví-li tento reklamační řád jinak, případně obchodní podmínky jinak, platí
v ostatním dotčená ustanovení právního řádu České republiky.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

ZDMxNTU